+0769-82632725 sales@opscoled.com

可编程LED板底雪板

更新时间2019-02-14 15:32

           内置IC LED行业应用:可编程LED板底雪板                    

                                             


你没有看错

这不是屏幕,这是一块滑!雪!板!

还是有史以来最具“黑科技”气质的滑雪板

不鸣则已,一鸣惊人

朋友,未来近在咫尺!

去中心化趋势、超回路列车、可穿戴智能设备...

当然还有,可滑智能设备

随着弹性屏幕的实现

技术使产品尺寸的缩小

 内置IC LED的完美加持

可编程板底绝对不是梦

                                       

全球第一款可编程LED板底

内置IC LED的出现

未来只要你一时兴起

即可随意切换你的板底图案

练新招就更有动力了